Nasi trenerzy zapewniają Klientom najwyższej jakości szkolenia z zakresu

  • Obsługi trudnego klienta
  • Wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem
  • Doskonałość w obsłudze klienta
  • Etykieta biznesu
  • Techniki sprzedażowe

 

Proponowane szkolenia dla managerów średniego i wyższego szczebla

  • Budowanie pozytywnego wizerunku
  • Zarządzanie poprzez wartości
  • Zarządzanie sobą w stresie
  • Efektywność osobista

 

Kliknięcie na nazwę wybranego szkolenia pozwoli na uzyskanie szczegółowych informacji o przygotowanym programie i umiejętnościach, jakich nabierze uczestnik szkolenia.

 

Pakiet szkoleniowy ma zwyczajowo formę warsztatów. Dla każdego uczestnika przygotowywane są drukowane materiały.

NEWSLETTER