Audyty hotelowe i restauracyjne przeprowadzane są, w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta, w sposób jawny lub tajny.

 

Zwyczajowo audyt składa się z pięciu etapów:

 1. Spotkanie z Klientem w celu diagnozy potrzeb i określenia zakresu audytu
 2. Przygotowanie wykazu czynności, jakie będą podejmowane przez audytora oraz określenie ram czasowych usługi. Wykaz przedstawiany jest Klientowi do akceptacji. Na tym etapie uzgadniane są również warunki finansowe
 3. Przeprowadzenie audytu zgodnie z ustaleniami zaakceptowanymi przez Klienta. W zależności od potrzeb Klienta, wykonanie usługi trwa od dwóch do czterech dni
 4. Bezpośrednio po audycie Klientowi udzielana jest wstępna informacja zwrotna
 5. Przesłanie Klientowi raportu po audycie wraz z proponowanym planem naprawczym

 

Badane obszary:

 • Jakość obsługi Gości
 • Zorientowanie na Gościa
 • Praca Recepcji
 • Świadomość biznesowa personelu oraz realizacje wyznaczonych celów
 • Skuteczność sprzedaży usług
 • Sprzedaż w gastronomii

NEWSLETTER